advanced divider

Vodík

Vodík ako primárny prvok chemických reakcií

Atóm vodíka sa nachádza vo väčšine organických zlúčenín a používa sa v chémii ako východiskový produkt mnohých procesov. Vodík sa vyrába lokálne na báze fosílnych palív. V súčasnosti prebieha výskum alternatív založených na zelenom vodíku (elektrolýzou vetrom a slnečnou energiou).

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Využitie vodíka

Okrem toho sa vodík používa aj v potravinárskom priemysle na hydratáciu tukov, ďalej na spracovanie a úpravu kovov, ako ochranný plyn pri zváraní (formovací plyn a iné), či mnoho ďalších aplikácií v rôznych okrajových segmentoch.
Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Vodík – pohon budúcnosti

Zákazníci spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. si môžu objednať plnenie dopravných prostriedkov, ktoré majú ako zdroj energie vodík. Plnenie je možné na tlak maximálne 200 barov.


Kvalita dodávaného vodíka: 5.0 (99,999% obj.)
Cena produktu: 1.816,50 €/ 1.000 m3 (21,60 €/kg)

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Podmienky plnenia

• Odberateľ musí byť zaregistrovaný ako zákazník Messer Tatragas, spol. s r.o. s prideleným zákazníckym číslom.
• Súhlas s elektronickou fakturáciou.
• Objednanie plnenia vodíkového dopravného prostriedku minimálne 3 pracovné dni vopred s udaním požadovaného počtu dopravných prostriedkov a množstva vodíka. Presný čas plnenia určí dodávateľ v potvrdení objednávky. 

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte záujem o odber vodíka do vozidla, kontaktujte nás za účelom registrácie na e-mailovej adrese hydrogen.sk@messergroup.com alebo na telefónnom čísle +421 911 434 181.