Líder v oblasti
technických plynov

Spoločnosť Messer Slovnaft, ktorá je členom nadnárodnej skupiny Messer, patrí k najväčším svetovým výrobcom priemyselných plynov.

Špecialista na výrobu a čistenie technických plynov

Spoľahlivosť dodávok

Bezpečnosť a kvalita

Technické plyny Messer Slovnaft pre váš úspech

Vodík – pohon budúcnosti

Messer zahájil plnenie vodíkových vozidiel na svojom stredisku Messer Slovnaft v Bratislave.

Zákazníci spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. si môžu objednať plnenie dopravných prostriedkov, ktoré majú ako zdroj energie vodík. Plnenie je možné na tlak maximálne 200 barov.

Kvalita dodávaného vodíka: 5.0 (99,999% obj.)

Cena produktu: 1.816,50 €/ 1.000 m3 (21,60 €/kg)

Podmienky plnenia

Odberateľ musí byť zaregistrovaný ako zákazník Messer Tatragas, spol. s r.o. s prideleným zákazníckym číslom.

Súhlas s elektronickou fakturáciou.

Objednanie plnenia vodíkového dopravného prostriedku minimálne 3 pracovné dni vopred s udaním požadovaného počtu dopravných prostriedkov a množstva vodíka. Presný čas plnenia určí dodávateľ v potvrdení objednávky. 

Kontaktuje nás

Pokiaľ máte záujem o odber vodíka do vozidla, kontaktujte nás za účelom registrácie na e-mailovej adrese hydrogen.sk@messergroup.com alebo na telefónnom čísle +421 911 434 181.

Produktové riešenia

Široká ponuka produktov vám umožní dosiahnuť výnimočné výsledky vo vašom odvetví.

Profil spoločnosti

Messer Slovnaft s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov.

Spoločnosť Messer Slovnaft s.r.o. vznikla v roku 1992 ako spoločný podnik spoločností Messer a Slovnaft. Spoločnosť Messer Slovnaft, ktorá sa zaoberá výrobou a čistením technických plynov v rafinérii Slovnaft.