advanced divider

Dusík

Dusík má podiel asi 78 obj. %
vo vzduchu, ktorý dýchame

Je bezfarebným plynom, bez chuti a bez zápachu. Je netoxický a pri aplikáciách pri nízkych teplotách chemicky inertný, teda mimoriadne nereaktívny. Dusík je nehorľavý a môže horiace procesy potlačiť. Okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobovať dusenie tým, že vytláča pre dýchanie tak potrebný kyslík. Pri atmosférickom tlaku sa dusík skvapalňuje pri teplote – 196 °C. Pri dusíku je potrebné dbať na špeciálne bezpečnostné predpisy. V priemysle a výskume nachádza dusík nespočetné množstvo využitia.

Vo väčšine týchto aplikácií je využívaný buď fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn).
To znamená, že dusík sa vracia po použití v nezmenenej podobe späť do atmosféry.

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Aplikácie dusíka

Dusík je vysoko inertný a pri normálnej okolitej teplote nereaguje s inými plynmi. Vďaka svojim inertným vlastnostiam je dusík vynikajúcim nosným plynom, ktorý je možné využiť v meracích metódach, pri skladovaní potravín alebo vo väčšom meradle v metalurgických a chemických procesoch. Zvýšenie pomeru dusíka v atmosfére znižuje prirodzený obsah kyslíka a zvyšuje teplotu výbuchu horľavých zlúčenín. Je tak možné znížiť riziko požiaru, pokiaľ obsah kyslíka znížime o niekoľko percent a nahradíme ho dusíkom.

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Inertizácia

Dusík je vysoko inertný a pri normálnej okolitej teplote nereaguje s inými plynmi. Vďaka svojim inertným vlastnostiam je dusík vynikajúcim nosným plynom, ktorý je možné využiť v meracích metódach, pri skladovaní potravín alebo vo väčšom meradle v metalurgických a chemických procesoch

Zvýšenie pomeru dusíka v atmosfére znižuje prirodzený obsah kyslíka a zvyšuje teplotu výbuchu horľavých zlúčenín. Je tak možné znížiť riziko požiaru, pokiaľ obsah kyslíka znížime o niekoľko percent a nahradíme ho dusíkom.

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Mraziace schopnosti

Dusík sa pri nízkej teplote (-195,76 °C) premení na kvapalný dusík. Vďaka entalpii plynúcej z tohto procesu má kvapalný dusík chladiace schopnosti: je možné ho použiť pri mrazení potravín (zachovajú si svoju vlhkosť, pretože bunkové steny sa neporušia), sušenie mrazom (voda zmrzne), riadenom chladení chemických procesov a výrobe liečiv. Existuje celý rad ďalších špecializovaných použití tohto chladiva, ktoré nezanecháva žiadne stopy. Je to preto, že dusík sa vyparuje a navracia sa do svojho prirodzeného prostredia, do vzduchu. Ďalším využitím je molekulárna kuchyňa, kde sa kvapalný dusík používa na prípravu mimoriadne atraktívnych pokrmov a jedinečných kombinácií.

Dusík sa s kyslíkom spája iba pri veľmi vysokých teplotách. Vzniknú tak oxidy dusíka (NO, NOx). Známymi príkladmi sú spaľovacie motory a niektoré procesy zvárania.

V tomto prípade sa potom dusík nahradí ešte viacerými inertnými plynmi, ako je argón a hélium.

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Ďalšie použitie dusíka

Hutníctvo a metalurgia, stavebníctvo, gumárenský priemysel, pri výrobe a spracovaní plastických hmôt, priemyslové chladenie, potravinársky priemysel, biológia a medicína, kryobanky, elektronika.

Uskladnenie dusíka a tlakové fľaše

Tlakové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rozdielnymi tlakmi. V závislosti od typu plynu vo fľaši má „kužeľovitá časť“ fľaše rôznu farbu, ktorá je štandardizovaná v súlade s európskou normou EN 1089-3. V prípade dusíka je čierna.

Tlaková fľaša s dusíkom s 300 barmi obsahuje až o 50 % viac dusíka ako tlaková fľaša s 200 barmi. Toto je najvyšší možný tlak, ktorý sa v súčasnosti v priemysle využíva.

Rovnako ako všetky fľaše sú naše tlakové fľaše na vnútornej strane ošetrené, vysušené a chemicky zneutralizované. Vďaka tomu môžeme zaručiť optimálnu čistotu a zabrániť tomu, aby boli naši zákazníci alebo zamestnanci vystavení riziku preto, že tlakové fľaše neboli predchádzajúcim užívateľom riadne ošetrené.

Vzhľadom na to, že fľaše majú rôzny tvar aj tlak, je dôležité, aby bolo dodané správne príslušenstvo. Vďaka tomu môže byť plyn vedený na vaše použitie pod správnym tlakom a so správnym prietokom. U fliaš, ktoré nie sú pod tlakom 300 barov, sa môže závit (príslušenstvo) v jednotlivých krajinách líšiť. 

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Kvapalný dusík v zásobníkoch –
kvapalný dusík v kryo-nádobách

Aby bolo možné udržať nízku teplotu kvapalného dusíka, musí sa dusík skladovať v kryogénnych nádobách. Môžete si prenajať rôzne veľkosti kryogénnych nádob alebo kontajnerov (dewarovú alebo prenosnú nádobu na kvapalinu – PLC, kryogénnu nádrž alebo malý zásobník). Kvôli extrémne nízkym teplotám sa musia bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Napríklad sa odporúča nosiť kryogénne rukavice alebo špeciálne ochranné rukavice.
Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Nákup tlakových fliaš dusíka

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si môžete kúpiť dusík v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku alebo v celosvetovej sieti distribučných miest. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše telefonicky, mailom alebo online. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť alebo ich nechať doručiť domov. Zavolajte nám pre viac informácií o možnostiach doručenia. Fľaše sú dostupné v rôznych veľkostiach. Ponúkame celý rad medicinálnych a technických kyslíkových plynov a zmesí plynov od priemyselného argónu po vysoko kvalitné špeciálne plyny.