advanced divider

O spoločnosti

Messer Slovnaft s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov.

Spoločnosť Messer Slovnaft s.r.o. vznikla v roku 1992 ako spoločný podnik spoločností Messer a Slovnaft.

Spoločnosť Messer Slovnaft, ktorá sa zaoberá výrobou a čistením technických plynov v rafinérii Slovnaft.

Hlavné činnosti spoločnosti Messer Slovnaft

Výroba, plnenie, skladovanie, čistenie, distribúcia a predaj technických plynov.

Výrobný program a zameranie

1. Zásobovanie spoločnosti slovnaft, a.S. Dusíkom
2. Výroba:

Kyslík

plynný – fľaše, zväzky (15, 20 MPa)

Dusík

kvapalný, plynný – fľaše, zväzky (20 MPa)

Vodík

fľaše, zväzky, trajlery (20 MPa)

Vzduch

Formovací plyn (15, 20 MPa)

Areál spoločnosti sa nachádza v severnej časti areálu SLOVNAFT, a.s. v samostatnej ohradenej časti, blok 15, 16 vrátane samostatného vstupu.