advanced divider

Impressum

Všetky informácie na našej webovej stránke boli starostlivo skontrolované. Snažíme sa tieto informácie neustále rozširovať a aktualizovať. Nemôžeme však zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií.

Messer Slovnaft s.r.o.

Všetky informácie na našej webovej stránke boli starostlivo skontrolované. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme tieto informácie neustále rozširovali a aktualizovali. Nemôžeme však zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií.

Vydavateľstvo:

Messer Slovnaft s.r.o.

Oprávnení zástupcovia:

Zodpovedná osoba za obsah:

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Marketing a komunikácia

Mgr. Marianna Antaličová
Chalupkova 9
819 44 Bratislava

Tel.:   +421 2 502 54 111
E-mail: info.sk@messergroup.com

Dizajn:

DSGN union, s. r. o.

Bc. Ján Dotko
Bottova 12
036 01 Martin

Tel.:   +421 948 316 142
E-mail: info@dsgnunion.com