advanced divider

Formovacie plyny

Formovací plyn 95/5 a Formovací plyn 90/10

Formovací plyn je ochranný plyn, ktorý sa používa na formovanie a ochranu koreňovej vrstvy zvaru pri zváraní vysokolegovaných ocelí, hliníka, medi, zirkónu ako aj molybdénu.

• Formovací plyn 95/5 je zmes zložená z 95 % dusíka a 5 % vodíka
• Formovací plyn 90/10 je zložený z 90 % dusíka a 10 % vodíka.

Vodík má redukčný účinok, vytvára redukčné prostredie v okolí zvaru a tým zabraňuje oxidácii koreňa zvaru. Je potrebné si uvedomiť, že čím je vyšší podiel vodíka, viac ako 5,5 %, formovací plyn je vysoko horľavý.

Pri práci a manipulácii s formovacími plynmi obsahujúcimi vodík musia sa brať do úvahy a rešpektovať všetky príslušné bezpečnostné pokyny vyplývajúce z karty bezpečnostných údajov formovacieho plynu ako manipulácia, skladovanie tlakových fliaš s formovacím plynom, osobné ochranné opatrenia. 

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Formovanie a ochrana koreňa na zabezpečenie najvyššej kvality zvaru

Pri zváraní koreňa spoja a okolitého tepelne ovplyvneného obvodu je zabezpečená ochrana pred atmosférou formovacím plynom. Týmto spôsobom sa bráni prístupu okolitej atmosféry a vzdušnej vlhkosti ku koreňovej vrstve. Použitím ochranného plynu sa zabráni oxidácii koreňa a vzniku pórov. 

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk

Formovanie rozvodov pomocou zmesi argónu/dusíka/vodíka

Formovací plyn volíme na základe vhodnosti pre základný materiál.

Pri formovaní potrubia je potrebné brať do úvahy aj hmotnosť ochrannej atmosféry voči vzduchu. Pri veľkom rozdiele hmotností dochádza k nežiadúcemu zmiešaniu. Z tohto dôvodu sa snažíme voliť formovací plyn tak, aby vyhovoval základnému materiálu a hmotnosť sa približovala k hmotnosti vzduchu. Tento rozdiel je možné zmenšiť a zabrániť zmiešaniu, so zmesou argón/dusík/vodík s premenlivým obsahom vodíka.

Dôležitým komponentom je materiál hadice, ktorý môže viesť k zníženiu kvality, ak sa používajú štandardné hadice z PVC. Tieto hadice nie sú vhodné,môžu absorbovať vlhkosť z atmosféry a prenášať ju do formovacieho plynu.Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov a následne zhoršenie kvality zvaru. Ideálne sú hadice, ktoré spĺňajú normu STN EN ISO 3821. Dôležité je aj použitie správneho redukčného ventilu so správnym tesnením a minimalizovanie spojov od zdroja, k miestu spotreby formovacieho plynu.

Ako si objednať formovacie plyny (nákup)

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si môžete kúpiť formovacie plyny v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku alebo v celosvetovej sieti distribučných miest. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše telefonicky, mailom alebo online. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť alebo ich nechať doručiť domov. Zavolajte nám pre viac informácií o možnostiach doručenia. Fľaše sú dostupné v rôznych veľkostiach. Ponúkame celý rad medicinálnych a technických kyslíkových plynov a zmesí plynov od priemyselného argónu po vysoko kvalitné špeciálne plyny.