• Domov
  • //
  • Integrovaný systém manažérstva
advanced divider

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o. je v súlade s normami a požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.


Dôvodom vybudovania integrovaného systému manažérstva v spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o., bola snaha opakovane dosahovať výborné výsledky v plnení všetkých rozhodujúcich požiadaviek spojených s potrebami spoločnosti v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, vyhovieť zákazníkom a majiteľom, rozširovať predaj na trhoch EÚ, a byť o krok pred konkurenciou. 

Systém samozrejme vznikal od začiatku pôsobenia firmy a prirodzenou cestou. Činnosti vykonávané v spoločnosti sú identifikované s dôrazom na jej poslanie ( výrobný program, legislatívne požiadavky, ochranu životného prostredia, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť práce a požiarna ochrana ) a sú orientované na zákazníka, majiteľov, zainteresované skupiny obyvateľstva resp. verejnosti.

Líder v oblasti technických plynov - messergroup.sk