• Domov
  • //
  • Karty bezpečnostných údajov Kyslík
advanced divider

Karty bezpečnostných údajov Kyslík

Podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

O plynoch a plynných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

Kyslík