Vzduch pozostáva zo 78% z dusíka a z 21% z kyslíka. Kyslík sa skvapalňuje pri teplote -183 °C. Pevné skupenstvo nadobúda pri –218,9 °C. Kvapalný kyslík potrebuje pri atmosférickom tlaku len 854 ‰ objemu svojho plynného skupenstva. Z tohto dôvodu sa veľké objemy kyslíka transportujú a skladujú v hlboko schladenej kvapalnej forme.


Najdôležitejšia vlastnosť kyslíka je jeho reaktivita. Existuje len málo prvkov, s ktorými sa kyslík neviaže. Oxidačné a spaľovacie procesy prebiehajú v kyslíkom obohatenom prostredí podstatne rýchlejšie ako vo vzduchu. Na základe tejto vlastnosti je kyslík nevyhnutný pre množstvo priemyselných aplikácií.


Kyslík je nenahraditeľný pre metabolizmus mnohých organizmov a je veľmi dobre rozpustný vo vode. Preto sa bohato využíva pri úprave vody a technikách spojených so životným prostredím.


Technické údaje:


bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nejedovatý, podporujúci horenie.

Chemická značka: O2
Molekulová hmotnosť: 32,00
Hustota (0 °C; 1,013 bar): 1,429 kg/m3

Prepočítací faktor plyn-kvapalina:


m3 plynu
(15 °C, 1 bar)
liter kvapaliny
(v bode varu)
kg
1 m3 (15 °C, 1 bar) 1 1,171 1,337
1 l (v bode varu)  0,845 1 1,142
1 kg 0,748 0,876 1

Výskyt:


obsiahnutý vo vzduchu v zmesi s ostatnými plynmi v objeme 20,9 %.


Výroba:


delením skvapalneného vzduchu pomocou nízkoteplotnej rektifikácie, elektrolýzou vody.


Použitie:


zváranie a rezanie autogénnou technikou, hutníctvo, zlievárenstvo, sklársky, chemický a potravinársky priemysel, elektrotechnika a elektronika, raketová technika, biológia, medicína, ochrana životného prostredia, úprava vody a čistenie odpadových vôd, chov rýb a ďalšie.


Forma dodávok:


kvapalný kyslík v kvalitách 1, 2 a medicinálny podľa STN 65 4400 je dodávaný vo vákuovo izolovaných autocisternách do zásobníka u odberateľa, kde je splyňovaný a potrubím vedený k miestu spotreby. Výhodou sú relatívne nízke dopravné náklady v porovnaní s dodávkami kyslíka v plynnej fáze. V plynnom stave v kvalitách: zvláštny, A, B, C a medicinálny podľa STN 65 4405 v oceľových fľašiach s vnútorným objemom 10 litrov (medicinálny) alebo 50 litrov pod tlakom 150 alebo 200 barov.

 

Značenie fliaš:


Podľa STN 1089-3 farba fľaše pre technický kyslík – horná časť biela s označením veľké N, telo fľaše svetlo modrá, pre medicinálny kyslík farba fľaše celá biela s označením veľké N.
Podľa STN DIN 477-1 bočná prípojka fľašového ventilu W 21,8 x 1/14.


Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch