Informácie o zložení produktu


Produkt je zmes dusíku a kyslíku. Obsah dusíka je >= 79,5% , obsah kyslíka je 20-21%.

Neobsahuje žiadne iné zložky alebo nečistoty, ktoré ovplyvňujú klasifikáciu produktu.

 

Použitie:

  • Priemyselný a odborný plyn
  • Skúšobný plyn / Kalibračný plyn.
  • Laboratórne použitie
  • Ohľadne informácií o ďalšom použití kontaktujte dodávateľa

 

Použitia, ktoré sa neodporúčajú : Spotrebiteľské použitie

 

Tieto výrobky nesmú byť použité v aplikáciách pre ľudí alebo zvieratá, pokiaľ nie sú výslovne určené ako lieky alebo plyny pre medicinálne použitie.

Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch