Sme certifikovaný certifikačným orgánom, Slovenskou spoločnosťou pre systémy riadenia a systémy kvality (SKQS), ktorý je  akreditovaný  Slovenským národným akreditačným systémom - SNAS.


skqs certifikát

 

Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch