Sme certifikovaný certifikačným orgánom, Slovenskou spoločnosťou pre systémy riadenia a systémy kvality (SKQS), ktorý je akreditovaný Slovenským národným akreditačným systémom - SNAS.
skqs certifikát
Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch