Sídlo spoločnosti:

Messer Slovnaft  s.r.o. , Vlčie hrdlo 1/B, Bratislava, Slovenská republika
Tel + 421 2 4524 5283
web: www.messer-slovnaft.sk

Spoločníci:

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
Messer Group GmbH, Messer Platz 1, 658 12 Bad Soden am Taunus, Nemecko

Konatelia spoločnosti:


Ing. Tomáš Beseda

tel.: +421 908 349 703 , email: tomas.beseda@slovnaft.sk


Ing. Rastislav Jakubec

tel.: +421 905 551 638 , email: rastislav.jakubec@messergroup.com


Vedúci prevádzky:


Peter Plevka

tel.: +421 905 552 834 , email: peter.plevka@messer.sk


Spoločnosť je zapísaná  v Obchodnom registri Okresný súd Ba 1 vložka č.:3781/B  - linka
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6172&SID=2&P=0
IČO: 31335853


Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch