Dusík má podiel asi 78 obj. % vo vzduchu, ktorý dýchame. Je bezfarebným plynom, bez chuti a bez zápachu. Je netoxický a pri aplikáciách pri nízkych teplotách chemicky inertný, teda mimoriadne nereaktívny. Dusík je nehorľavý a môže horiace procesy potlačiť. Okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobovať dusenie tým, že vytláča pre dýchanie tak potrebný kyslík. Pri atmosferickom tlaku sa dusík skvapalňuje pri teplote – 196 °C.


Pri dusíku je potrebné dbať na špeciálne bezpečnostné predpisy.


V priemysle a výskume nachádza dusík nespočetné množstvo využitia. Vo väčšine týchto aplikácií je využívaný buď fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn). To znamená, že dusík sa vracia po použití v nezmenenej podobe späť do atmosféry.


Technické údaje:


bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nejedovatý, s nízkou reaktívnosťou.

Chemická značka: N2
Molekulová hmotnosť: 28,013
Hustota (0 °C; 1,013 bar): 1,2505 kg/m3


Prepočítací faktor plyn-kvapalina:


m3 plynu
(15 °C, 1 bar)
liter kvapaliny
(v bode varu)
kg
1 m3 (15 °C, 1 bar) 1 1,448 1,170
1 l (v bode varu)  0,691 1 0,808
1 kg 0,855 1,238 1

Výskyt:


zastúpený vo vzduchu v zmesi s ostatnými plynmi v objeme 78 %.


Výroba:


delením skvapalneného vzduchu pomocou nízkoteplotnej rektifikácie.


Použitie:


hutníctvo a metalurgia, stavebníctvo, gumárenský priemysel, pri výrobe a spracovaní plastických hmôt, priemyslové chladenie, potravinársky priemysel, biológia a medicína, kryobanky, elektronika.


Forma dodávok:


kvapalný dusík v kvalitách dusík čistý, druh 1 a 2 a dusík technický, druh 3 a 4 podľa STN 65 4330 je dodávaný vo vákuovo izolovaných autocisternách do zásobníka u odberateľa, odkiaľ je podľa spôsobu použitia buď v kvapalnej forme alebo po splynení v odparovacom zariadení v plynnej forme vedený potrubím k miestu spotreby. Výhodou sú relatívne nízke dopravné náklady v porovnaní s dodávkami dusíka v plynnej fáze.
V plynnom stave v kvalitách podľa STN 65 4335 v oceľových fľašiach s vnútorným objemom 40 a 50 litrov pod tlakom 150 alebo 200 barov.


Značenie fliaš:


Podľa STN 1089-3 farba fľaše čierna s označením veľké N.
Podľa STN DIN 477-1 bočná prípojka fľašového ventilu W 24,32 x 1/14.

Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch